Guardian

 

An individual exhibition “Opiekun (Guardian)” at Teatr Animacji Gallery in Poznań, Poland.
Cooperation: Maria Wyszyńska.

Foto – Piotr Będliński

https://teatranimacji.pl/artykul/wernisaz-wystawy-opiekun/