Laboratory

 

Arrangement of space and participation in the exhibition “Laboratory”. Teatr Animacji Gallery in Poznań, Poland.

Foto – Piotr Będliński

https://teatranimacji.pl/artykul/wernisaz-wystawy-laboratorium/