Silesia photo shoot

 

Photo Shoot Set design for Valkea Media S.A.  /Silesia magazine/, (Warsaw/Poland).

comments